Artikelen door Falco

Haarlem Centraal aan tafel met bevoegd gezag

Deze vrijdag ( 14 januari) heeft een afvaardiging van het bestuur van Haarlem Centraal een gesprek met wethouder Robbert Berkhout, burgemeester Jos Wienen en de afdeling Handhaving/Veiligheid van de gemeente Haarlem. Haarlem Centraal stuurde maandag een brief naar de gemeente, waarin het bestuur onder andere haar ongerustheid uitsprak over de nood bij de retailers in […]

Aansluiten bij een lokaal online platform  

De nieuwe lockdown laat opnieuw zien hoe belangrijk het is om ook via een online kanaal te verkopen en bezorgen. Dit kan door gezamenlijk met ondernemers in het centrumgebied een online platform te starten of je individueel aan te sluiten bij een bestaand lokaal online platform. In tal van steden zien we initiatieven, soms opgezet […]

, ,

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Het college van Haarlem stelt €430.000,- als subsidie ter beschikking aan organisaties en ondernemingen die extra personele kosten hebben gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs. Ondernemers kunnen vanaf 10 januari online een aanvraag indienen voor de subsidie. In de bijgevoegde brief vinden jullie meer informatie. Aanvragen worden naar rato verdeeld wanneer […]

,

Ondernemerspanel Haarlem: Een goed en gezond 2022!

Welke onderzoeken zijn voorbijgekomen in 2021? Als panellid heeft u afgelopen jaar kunnen deelnemen aan een aantal onderzoeken. We lichten er een aantal voor u uit.   Aanmelden ondernemerspanel Corona Impact Monitor De Corona Impact Monitor is in het leven geroepen om de impact van corona en de maatregelen hiertegen, in kaart te brengen. In […]

, ,

Horecaondernemers gezocht voor deelname pilot WeCup

Eind januari 2022 start de pilot WeCup: een retoursysteem voor to go-koffiebekers. Dit is een initiatief van Jody Koenders, mede-eigenaar van Bar Gast in de Leidse Buurt. Klanten die een drankje kopen om mee te nemen betalen één euro statiegeld voor de beker. De beker kan vervolgens bij alle deelnemende horecazaken ingeleverd worden.   Nederlanders […]

,

Koop Lokaal, Eet Lokaal, Haal alles uit Haarlem -campagne

Speciaal voor de feestdagen is de campagne; Koop Lokaal, Eet Lokaal, Haal alles uit Haarlem gelanceerd. Haarlem is Haarlem niet zonder haar unieke winkels en horeca. Koop lokaal luidt daarom de boodschap. Winkel en eet in Haarlem, bestel een take-away maaltijd of schaf een cadeaubon aan. Of winkel online via haarlemsewinkels.nl. Maak kennis met het gevarieerde aanbod […]

,

Online verkoopstrategieën voor retailers

De nieuwe winkelstraat (DNWS) De nieuwe winkelstraat (DNWS)  is dé actieve verbinder van kennis en onderzoek dat wordt gedaan naar het toekomstbestendig maken en houden van winkelgebieden en de winkelstructuur. Daarvoor werkt DNWS nauw samen met partnerorganisaties uit alle relevante sectoren. DNWS initieert ook zelf onderzoekstrajecten en is vaak partner bij trajecten van andere organisaties. De resultaten, conclusies […]

,

Ondernemersspreekuur coronamaatregelen

Vanaf maandag 13 december is het ondernemersspreekuur van 10.00 – 12.00 uur open. Het spreekuur is voor ondernemers en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen  en met vragen zitten. Het kan om allerlei vragen gaan. De gemeente helpt ondernemers naar het zoeken van antwoorden. Ook biedt de gemeente praktische tips en links. Ondernemers kunnen […]

, ,

Podcast voor ondernemers

Niet lang na de lockdown kwamen veel zelfstandig ondernemers in de problemen omdat ze geen opdrachten en dus geen inkomen meer hadden. Gelukkig waren er vanuit het rijk snel tijdelijke financiële regelingen die mensen door de ergste crisis konden trekken. En was in Haarlem snel een  het telefoonteam in touw. Maar dat was toen. Nu […]

,

Hang de vlag uit! Haarlem 776 jaar

Van 19 tot en met 29 vieren we de Verjaardag van Haarlem. In 1245 ontving Haarlem stadsrechten uit handen van Graaf Willem II. Dit jaar mag Haarlem zich dus al 776 jaar een stad noemen. We roepen hierbij iedereen weer op om die vlag weer buiten te hangen. Zo kleuren we de stad weer feestelijk. Op […]