Binnenkort wordt Kruisstraat 30-32, waar eerst de Bristol en Jan Sikkens in zaten, een plek waar Haarlemmers hun fiets kunnen parkeren. Er komen ook 40 tot 50 nieuwe woningen in dit gebouw. De 1e bewoners zullen Oekraïense vluchtelingen zijn. Later worden deze woningen mogelijk onderdeel van de sociale verhuur.

In het centrum is er veel vraag naar fietsparkeerplekken in buurtstallingen, omdat er bij veel woningen geen stallingsruimte in de buurt is. Daarnaast hebben veel voetgangers last van foutgeparkeerde fietsen op de stoep. Dit is vooral vervelend voor mensen met een fysieke beperking. Met de komst van de nieuwe openbare fietsenstalling voor meer dan 750 fietsen hopen we op een oplossing voor deze problemen.

Kleine appartementen

De woningen worden kleine appartementen waar eerst Oekraïense vluchtelingen komen te wonen. Daarna worden de woningen mogelijk ingezet voor sociale verhuur.

Om de woningen te bouwen, kopen we het gebouw. We werken samen met een woningbouwvereniging aan het ontwerp. In het bestemmingsplan staat dat er op de verdiepingen mag worden gewoond. Daarmee kunnen in het pand 40 tot 50 kleine appartementen worden gebouwd. Voor een gedeelte van het gebouw is een vergunning nodig voor een hogere bouwhoogte,  zodat we de woningen op een goede manier kunnen bouwen.

Slim omgaan met gebouwen

We hebben het pand aan de Kruisstraat gekocht, omdat het past bij wat we in het Coalitieakkoord 2022-2026 hebben afgesproken. Daar staat dat we slimmer willen omgaan met gebouwen die we kunnen gebruiken voor maatschappelijke doelen. Het gebouw aan de Kruisstraat gaf ons een mooie kans om dat te doen.