,

Nieuwe oude kaart van Haarlem

De Middeleeuwse 1450 kaart van Haarlem is de nieuwste oudste kaart van onze stad. Afgelopen april werden de poster en de wandelkaart gelanceerd en afgelopen maand werd  vol trots een nieuwe (luxe) versie gepresenteerd. De kaart is licht gewijzigd…

Economische Visie Haarlem: concept versie medio maart de inspraak in

Dit najaar ging gemeente Haarlem in gesprek met ondernemers en belanghebbenden om input op te halen voor de economische visie. Hierin staan de ambities van Haarlem tot 2040. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad. Wat…

Hudson’s Bay

De gemeente is in gesprek met ASR over de toekomstige invulling van het pand dat door Hudson’s Bay gehuurd wordt. Wij willen samen met ASR kijken naar een mogelijk tijdelijke invulling, zodat het pand niet onnodig lang leeg komt te staan.…

Economische Visie Haarlem: concept versie medio maart de inspraak in

Dit najaar ging gemeente Haarlem in gesprek met ondernemers en belanghebbenden om input op te halen voor de economische visie. Hierin staan de ambities van Haarlem tot 2040. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad. Wat…

Aanvraag Productbudget 2020

In het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien wordt in 2020 een bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld voor het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area. Partijen kunnen een beroep doen op dit budget met activiteiten…
,

JA-JA Sticker per 01 januari 2020

Beste ondernemer, Per 1 januari 2020 gaat gemeente Haarlem over op een nieuw brievenbusstickersysteem. Bewoners en bedrijven van de gemeente Haarlem moeten voortaan actief aangeven dat zij ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen.…