De gemeente is in gesprek met ASR over de toekomstige invulling van het pand dat door Hudson’s Bay gehuurd wordt. Wij willen samen met ASR kijken naar een mogelijk tijdelijke invulling, zodat het pand niet onnodig lang leeg komt te staan. Hudson’s Bay, de buren en de gemeente bepreken hoe een verhuizing en mogelijk bouwactiviteiten met zo min mogelijk overlast kunnen plaatsvinden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het gebiedsteam centrum. Centrum@haarlem.nl