Beste ondernemer,
Per 1 januari 2020 gaat gemeente Haarlem over op een nieuw brievenbusstickersysteem. Bewoners
en bedrijven van de gemeente Haarlem moeten voortaan actief aangeven dat zij ongeadresseerd
reclamedrukwerk willen ontvangen. Zij kunnen dit aangeven door de nieuwe Ja-Ja sticker op hun
brievenbus te plakken.

Wat gebeurt er bij verkeerde bezorging van ongeadresseerde reclamefolders na 1 januari 2020?
Tussen 1 januari en 1 april 2020 ontvangen ondernemers die ongeadresseerde reclamefolders foutief
(laten) verspreiden een waarschuwing. Deze periode geldt als gewenningsperiode.
Na 1 april 2020 is de gewenningsperiode voorbij en treedt de gemeente handhavend op bij het
vaststellen van foutieve verspreiding. Als ongeadresseerd reclamedrukwerk dan foutief bezorgd
wordt, wordt er een dwangsom opgelegd aan het bedrijf waar de folder van afkomstig is. Als het
bedrijf daarna opnieuw de fout begaat, moeten zij een geldbedrag betalen.
Het is dus belangrijk dat u, indien u een opdrachtgevende adverteerder bent, uw folderverspreider
duidelijk de instructie geeft zich per 1 januari 2020 aan de nieuwe regels te houden.

Welke opties zijn er per 1 januari 2020

Het is na 1 januari 2020 niet meer toegestaan om bij brievenbussen zonder sticker ongeadresseerd
reclamedrukwerk te laten bezorgen. Voor huis-aan-huisbladen zijn er geen veranderingen. Indien
bewoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen blijven ontvangen kunnen zij dit actief aangeven
met een Ja-Ja sticker op hun brievenbus. Vanaf 1 januari 2020 zijn er vier mogelijkheden:
Soort sticker Wat de bewoner wil ontvangen

Geen sticker Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
Nee-Ja sticker Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
Ja-Ja sticker Wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
Nee-Nee sticker Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

Hoe wordt de Ja-Ja sticker verspreid
Gemeente Haarlem faciliteert de nieuwe sticker. Deze kunnen bewoners ophalen in de publiekshal,
Zijlvest 39. De huidige brievenbusstickers blijven ook verkrijgbaar in de publiekshal. De Ja-Ja sticker is
reeds beschikbaar in de publiekshal. Daarnaast hebben alle bibliotheekvestigingen in Haarlem
stickers ontvangen zodat Haarlemmers ook daar een sticker kunnen ophalen.
Het is niet verplicht om de Ja-Ja sticker van gemeente Haarlem te gebruiken. Bedrijven mogen ook
zelf een algemeen geldende Ja-Ja sticker ontwikkelen en beschikbaar stellen.

Waarom voert Haarlem het nieuwe systeem in?
Haarlem werkt toe naar een duurzamere stad. Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alleen inwoners die
aangeven daar prijs op te stellen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Op deze manier wil gemeente
Haarlem verspilling van papier tegengaan. Van de huishoudens die nog geen sticker op de brievenbus
hebben (50% van alle huishoudens), zal ongeveer 42% een Ja-Ja sticker gaan gebruiken en twijfelt
20% daar nog aan, zo blijkt uit onlangs uitgevoerd onderzoek. Minimaal 38% zal dus geen sticker
plakken en stelt dus geen prijs op ontvangst van folders.

Naast de traditionele manier van brievenbusfolders zijn er ook (duurzamere) alternatieven op de markt, zoals het online inzien van folders en het online samenstellen van folderpakketten die vervolgens geadresseerd bezorgd worden. Deze opties worden in de communicatie over de invoering van het nieuwe systeem ook onder de aandacht gebracht bij bewoners.
Heeft u nog vragen? We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact mailen naar antwoord@haarlem.nl of bellen naar 14 023.

Met vriendelijke groet,
Sylvia van Egmond Afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte Gemeente Haarlem