Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zonne- en windenergie op
te wekken. Dat doen we samen met de stad: veel Haarlemmers hebben al
zonnepanelen op hun daken. De gemeente wil de mogelijkheden voor zonnepanelen in
de beschermde stadsgezichten en op monumenten uitbreiden met behoud van de
kwaliteit van het historisch stadsbeeld.

Kansenkaart
De mogelijkheden voor zonnepanelen worden verruimd, omdat het opwekken van duurzame
energie belangrijk is. De bijzondere kwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de
monumenten wil de gemeente hierbij behouden. Daarom is een digitale kansenkaart
gemaakt. Met deze kansenkaart voor zonne-energie is inzichtelijk voor bewoners waar
mogelijk kansen liggen voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren.
Wethouder Floor Roduner (Erfgoed en Monumenten): “Voor veel Haarlemmers is het
plaatsen van zonnepanelen een goede stap om te verduurzamen. Ook in beschermd
stadsgezicht en op monumenten is veel mogelijk en dat hebben we nu inzichtelijk gemaakt
met de kansenkaart. Er zijn nog veel daken die we kunnen benutten voor het opwekken van
zonne-energie.” https://kaart.haarlem.nl/app/map/81

 

 

Vernieuwde beleid
In het vernieuwde beleid zijn voor bepaalde panden ook mogelijkheden om met een goed leg
plan zonnepanelen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Deze verruiming
is tot stand gekomen in overleg met verschillende experts en belanghebbenden. Ook is
contact gezocht met een aantal gemeenten die nieuw beleid voor zonne-energie in
beschermd stadsgezicht en op monumenten voorbereiden. In Haarlem is samen met de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit een pilot uitgevoerd in de Zaanenlaan, waar met een
gezamenlijk leg plan panelen zijn geplaatst die zichtbaar zijn in de openbare ruimte (zie
bijgevoegde foto).

U kunt van 27 oktober t/m 8 december 2021 op het vernieuwde beleid zonne-energie in het
beschermd stadsgezicht en op monumenten reageren, door een brief te sturen naar postbus
511, 2003 PB Haarlem t.a.v. J. van Keulen.
De ontvangen reacties worden beantwoord en verwerkt. De reacties gaan samen met het
beleid in december 2021 voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De verwachting is dat
het beleid in januari 2022 definitief kan worden vastgesteld.

Alle informatie en documenten staan op: https://www.haarlem.nl/zonopdak/