, ,

Podcast voor ondernemers

Niet lang na de lockdown kwamen veel zelfstandig ondernemers in de problemen omdat ze geen opdrachten en dus geen inkomen meer hadden. Gelukkig waren er vanuit het rijk snel tijdelijke financiële regelingen die mensen door de ergste crisis…
,

Hang de vlag uit! Haarlem 776 jaar

Van 19 tot en met 29 vieren we de Verjaardag van Haarlem. In 1245 ontving Haarlem stadsrechten uit handen van Graaf Willem II. Dit jaar mag Haarlem zich dus al 776 jaar een stad noemen. We roepen hierbij iedereen weer op om die vlag weer…
,

Vernieuwd beleid zonne-energie in beschermd stadsgezicht en op monumenten

Haarlem werkt aan een duurzame stad door zoveel mogelijk zonne- en windenergie op te wekken. Dat doen we samen met de stad: veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente wil de mogelijkheden voor zonnepanelen in de…