Zondag 12 januari 2020, hield de wijkraad  Vijfhoek, Raaks en Doelen hun jaarvergadering in de Nieuwe Kerk. Ruim 200 wijkbewoners en ondernemers hadden zich aangemeld! Er stonden drie onderdelen op het programma: een formeel deel met onder meer de verantwoordingen. Aan het eind van de middag was er de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en drankje.

Maar het lopende wijkverkeersonderzoek vormde deze keer de hoofdmoot van het programma. De gemeente, de onderzoekers van Mobycon en de wijkraad informeerden de aanwezigen over de stand van zaken van dat onderzoek. Ook werd er door de gemeente stilgestaan bij: ‘hoe gaat verder nadat het onderzoek is afgerond in het voorjaar’. Er werd een toelichting gegeven bij de vier verschillende concept-scenario’s die zijn ontwikkeld. Deze scenario’s werden in groepjes besproken. Bij de plenaire afronding stelde een wijkbewoner voor er een vijfde scenario (nog verdergaand autoluw dan het meest vergaande concept-scenario) aan toe te voegen.

Je leest de verschillende concept-scenario’s hier. Bij een peiling onder de aanwezigen kwam het derde (meest vergaande concept-scenario) als winnaar uit de bus met het nieuwe (nog niet uitgewerkte) scenario van een wijkbewoner als goede tweede. Veel vragen zijn gesteld en ook die middag beantwoord. Alle vragen zullen worden beantwoord en de antwoorden komen vanzelf in je mailbox (als je die aan ons hebt doorgegeven).

Lees hier verder: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/vko/