Binnenkort starten de werkzaamheden omtrent de Langebrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Gebr. Griekspoor B.V. en starten woensdag 2 maart 2022. Door middel van deze e-mail wil ik u informeren over de werkzaamheden en uitvoering daarvan.

Werkzaamheden en planning

Van 2 maart 2022 tot en met 23 maart 2022 wordt de aandrijving van de brug nagekeken. Deze werkzaamheden vinden plaats onder werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 17:00. We proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, vandaar dat we sommige werkzaamheden in de nacht uitvoeren. In de nachten van dinsdag 1 op woensdag 2 maart, woensdag 23 op donderdag 24 maart en maandag 28 op dinsdag 29 maart zullen er (hijs)werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij zal de brug tussen 24:00 en 4:45 uur gestremd zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Nils van Houts

Nils van Houts (UP de Boer)

Bereikbaarheid

Overdag blijft de rijbaan naar verwachting open en in een enkele nacht is deze gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Voor een omleidingsroute wordt gezorgd. Fietsers en voetgangers kunnen ’s nachts de brug blijven gebruiken. Indien de brug toch afgezet moet worden voor fietsers en voetgangers kunnen zij gebruik maken van een omleiding via de Melkbrug. Tijdens de werkzaamheden is doorvaart op de vaarweg onder de Langebrug niet mogelijk.

 

De parkeervakken voor laden en lossen aan de Zuider Buiten Spaarne zullen worden gebruikt voor het opstellen van de kraan. Hierdoor zijn deze vakken niet te gebruiken.

 

Hinder

De Langebrug vormt een belangrijk onderdeel van de doorgaande route. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, werken we daarom soms ook in de nacht. Hierbij zal er mogelijk geluidshinder zijn voor omwonenden. Werkzaamheden met grote uitstoot van geluid blijven beperkt en de meeste werkzaamheden vinden plaats in de kelder van de brug waardoor geluid op straat minimaal zal zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de heer J.P. Bal (Jan Pieter), procesmanager, op werkdagen via 14 023 of via antwoord@haarlem.nl. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/langebrug-groot-onderhoud/.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Pieter Bal

Procesmanager

Afdeling Proces en Contractmanagement

Gemeente Haarlem

06-54908195

023-5114349

 

aanwezig: ma, di, do, vr