Dinsdagavond 8 maart organiseert Goede Zaken het Politiek Ondernemersdebat bij het Nova College aan de Zijlweg in Haarlem. Dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De het debat wordt ondersteund door VEBH, Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, kon. Horeca Nederland afdeling Haarlem en Stichting Stadsgarage (Actieprogramma Impact Ondernemen).

Bijeenkomst is met live publiek, max. aantal personen afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Bij de huidige maatregelen kunnen er 75 personen aanwezig zijn (incl. organisatie/podiumgasten). Leden van de verschillende organisaties zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Hoe ziet de avond er inhoudelijk uit.

  • Er komen 5 thema’s aan bod. Iedere deelnemende partner draagt een thema aan, met daarbij suggesties voor vragen/stellingen. Een vertegenwoordiger van de betreffende partner leidt op de avond zelf dit thema/de stelling kort in.
  • Voor het debat worden de lijsttrekkers uitgenodigd van de 12 partijen die momenteel in de gemeenteraad zitten.
  • Alle lijsttrekkers wordt op voorhand gevraagd op een 10-puntsschaal een ‘score’ te geven op de 5 stellingen (helemaal oneens t/m helemaal eens). De uitkomst hiervan wordt op de avond getoond, als de betreffende stelling aan bod komt.
  • Op basis van deze scores worden de lijsttrekkers ingedeeld, zodat op elk thema 3 lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. Deze indeling wordt zo gemaakt dat er op ieder thema verschillende standpunten/meningen te horen zijn.
  • Aansluitend aan het debat is er de mogelijkheid voor de zaal om een beperkt aantal vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

Voor meer informatie of oom je aan te melden:

www.politiekondernemersdebat.nl