Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen. Daarom moeten we de overgang maken naar een maatschappij waarin we de aarde niet meer uitputten. Het stadsbestuur van Haarlem riep de klimaatcrisis uit en werkt hard aan het verminderen van haar klimaatimpact. De opgave en de voortgang brengen we elke vier jaar zo concreet mogelijk in beeld in de routekaart. Hieruit blijkt dat Haarlem er beter voorstaat dan in 2017, maar dat er ook nog veel werk te doen is. Daarom zijn er aanvullende plannen beschreven.

Haarlem wil in 2040 een aardgasvrije en circulaire stad zijn en in 2050 klimaatbestendig. Met de Routekaart Duurzaamheid laat de gemeente zien wat er al wordt gedaan en wat er verder nog nodig is om de doelen te behalen.

Vier keer zoveel zonnepanelen en laadpalen

Wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout: “Sinds de routekaart uit 2017 zaten gemeente, bewoners en ondernemers niet stil. Er ligt een transitievisie voor warmte in de stad. Voor energieopwekking hebben we een regionale energiestrategie en een actieplan voor schone energie vastgesteld. De resultaten zijn nu al zichtbaar. Het aantal zonnepanelen is de afgelopen jaren verviervoudigd naar meer dan 120.000 in Haarlem. Het aantal laadpalen is ook verviervoudigd. Grotendeels alle bussen in de stad rijden nu elektrisch. We werken aan drie grote warmtenetprojecten. En we hebben een duurzaamheidsbegroting.”

Mobiliteit op koers; consumptie heeft grote impact

Uit het onderzoek naar de CO2-uitstoot in Haarlem blijkt dat uitvoering van het nieuwe mobiliteitsbeleid de stad voor een groot deel in de goede richting helpt. Meer ruimte voor fiets en ov, uitbreiding van het autoluwe centrum en parkeerregulering zorgen met elkaar voor een flinke vermindering van de uitstoot.

In deze routekaart is voor het eerst in beeld gebracht wat de CO2-uitstoot van het kopen en afdanken van spullen is. De uitstoot van de gemiddelde Haarlemmer door consumptie is ongeveer 60%. Dat is ontzettend hoog! Bij bedrijven kan het percentage nog hoger liggen. Haarlem voert al een aantal jaren beleid op het verminderen van deze ‘ketenemissies’ van haar eigen organisatie. Ook werkt Haarlem samen met Haarlemmers aan de overgang naar een circulaire economie.

Samen met de stad

Robbert Berkhout: “Deze Routekaart Haarlemse Duurzaamheid brengt de grote opgave waarvoor we staan dus scherp in beeld. Dat maakt het volbrengen van die opgave makkelijker. Nog belangrijker is dat we de opgebouwde samenwerking op het gebied van duurzaamheid in onze stad blijven intensiveren. Alle kennis, energie en initiatieven uit de stad hebben we eens te meer nodig. Met deze routekaart is het voorwerk hiervoor gedaan. Laten we ermee aan de slag gaan!”

Vervolg

De routekaart is hier te lezen. Of lees de samenvatting. Op 10 februari wordt de routekaart behandeld in de Commissie beheer.

 

Bron: Haarlem.nl