De provincie Noord Holland en de gemeente Haarlem hebben voor 2019 en 2020 budget vrijgemaakt om de winkelleegstand in de binnenstad van Haarlem terug te dringen Leegstand doet een stad geen goed, dat is duidelijk.

Er is inmiddels een werkgroep ‘terugdringen leegstand’ opgericht, waarin vertegenwoordigers van Haarlem Centraal, de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) en de gemeente nauw samen werken. Voorzitter van de werkgroep is Dick Hulsebosch van de Centrum Managementgroep.

Leegstand is geen probleem voor onze binnenstad dat makkelijk opgelost kan worden. Denk aan de opkomst van internet, Sugar City dat haar deuren opent en de soms te hoge huurprijzen. Om de leegstand in de binnenstadprofessioneel en voortvarend aan te pakken is Hans Evers, directeur van Pop-Up Solutions, aangesteld om het project leegstandsbestrijding uit te voeren. Hij werkt daarbij samen met centrummanager Falco Bloemendal en Jaap Bonkenburg van Haarlem Centraal.

Het is essentieel dat de werkgroep en Hans Evers een actueel overzicht hebben van de leegstand en waar leegstand wordt verwacht. Zo kan er beter worden ingespeeld op wat er te gebeuren staat. Tevens is hetbelangrijk om richting toekomst bij te houden wat de trend is zodat ook hierop geanticipeerd kan worden.

Om snel en accuraat in te spelen op leegstand is snelle communicatie en informatie noodzakelijk. De werkgroep roept daarom eigenaren en gebruikers op ons te informeren als een winkel gaat sluiten, een huurovereenkomst is opgezegd of dat een winkel van het ene naar het andere pand verhuist. Dat kan via beheer@centrum-haarlem.nl

De werkgroep houdt ondernemers en eigenaren onder andere via de CMG nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En van de behaalde resultaten!