Hoeveel impact heeft corona op uw organisatie? En hoe kunnen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren samenwerken en krachten bundelen? Welke behoeften en kansen per winkelgebied komen daaruit naar voren, welke acties op korte en middellange termijn zijn volgens u belangrijk?

Begin juli stuurde gemeente Haarlem een online enquete naar alle ondernemers in zes winkelgebieden in Haarlem om inbreng te krijgen over de acties en prioriteiten die nu nodig zijn. Op 20 juli was er een bijeenkomst waarbij we samen met u in gesprek gingen over hoe we nu én in de toekomst samen kunnen werken aan het economisch herstel van onze winkelgebieden in Haarlem.

Ook gingen we samen met bezoekers van verschillende winkelcentra in gesprek om uit te vragen waar hun behoeftes en wensen liggen.

We hebben veel input gekregen uit de stad en willen iedereen die heeft meegedacht en tijd heeft genomen de online enquête in te vullen hartelijk bedanken hiervoor.

Concept Actieplan Detailhandel en Horeca: eind september
Eind september verwachten we u de eerste conceptversie van het Actieplan Detailhandel en Horeca te kunnen sturen (iets later dan de oorspronkelijke datum van 3 september zoals bij de bijeenkomst op 20 juli is gecommuniceerd). U ontvangt deze dan per e-mail van

Save-the-date: 6 oktober vragenuurtje over concept actieplan
Heeft u vragen over het concept actieplan dat er dan ligt? Of behoefte aan een extra toelichting? Op dinsdag 6 oktober tussen 19:30 en 20:30 uur is er een online vragenuurtje voor ondernemers die graag meer willen weten over het concept actieplan of nog vragen willen stellen hierover.

 

Vragen?
Heeft u vragen over het actieplan Detailhandel en Horeca of over deze enquête, stuur dan uw e-mail naar economie@haarlem.nl.