Aldus de kop boven een recent gepubliceerd onderzoek van Locatus.  De Haarlemse binnenstad lijkt de uitzondering te zijn die de regel bevestigt. Zeker in de kleinere winkelstraten, de gouden straatjes, is de leegstand vrijwel nihil. De grotere winkelstraten als de Grote Houtstraat, hebben het lastiger. Een maatregel om de leegstand te verkleinen en de aantrekkelijkheid te vergroten is een vergroeningsproject dat snel wordt opgestart. Haarlem Centraal steunt het initiatief dat financieel mogelijk wordt gemaakt door de BIZ en de gemeente Haarlem. De bedoeling is dat winkeliers nauw bij de uitvoering en de invulling van het project worden betrokken