Een af en toe gehoorde vraag in de binnenstad is “Waar houdt de centrummamager zich nu mee bezig?”. 

De centrummanager regelt dagelijkse gang van zaken van de Centrum management groep op basis van de ambities uit het convenant.  De centrummanager van Haarlem treedt op als verbindende schakel tussen de verschillende partijen in de binnenstad en staat voor het gemeenschappelijk belang van de binnenstad: Schoon, heel, veilig, duurzaam en bereikbaar. Belangrijk zijn daarbij versterking en vernieuwing van de economische structuur, goed dagelijks beheer en adequate communicatie.

Waar er problemen optreden in de dagelijkse gang van zaken in de binnenstad die het ondernemen of wonen, raken treedt de centrummanager op als bemiddelaar tussen partijen. Hij/zij staat boven de partijen en houdt altijd de lange termijn ambities voor de binnenstad op het netvlies. Deze ambities probeert hij/zij te realiseren door zelf actief bij te dragen aan de totstandkoming er van. Dit doet hij/zij door middel van partijen pro actief bij elkaar te brengen. De centrummanager ondersteunt activiteiten die het draagvlak van de ondernemersverenigingen vergroten om zo een aantrekkelijk en verrassende binnenstad te blijven. Hieronder valt een heel scala van andere werkzaamheden naast de standaard e-mail beantwoording, overleggen bijwonen, stagebegeleiding, te woord staan externe partijen, nieuwsbrief, Facebook, gesprekken met stakeholders zoals Koninklijke horeca Nederland Haarlem, Vereniging Eigenaren binnenstad Haarlem, cultuursector (C9), Haarlem Centraal, bewoners, etc.

Enkele gerealiseerde/ondersteunde projecten in het Centrum gebied van Haarlem

 • Invoering Biz
 • Communicatieplan/Swot
 • Autoluw zone uitbreiding
 • Ongehinderd scan
 • Start 3 nieuwe straat collectieven
 • Nieuwe website & Nieuwsbrief
 • Opstarten Activiteiten overleg centrum
 • Excellent cameratoezicht (gratis schouw)
 • Stichting Haarlem jarig/775
 • Project Digitale Ondermijning ingezet (gratis phisingtest)
 • Welkom in Haarlem folder voor ondernemers
 • Start werkgroep leegstandsbestrijding
 • Stadsdistributie triple helix
 • En vele andere zaken

Onze centrummanager Falco Bloemendal is bereikbaar via

T: 0624112292     E: Centrummanager@centrum-haarlem.nl