Economische visie Haarlem: ambities voor meer werkgelegenheid
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aantal banen in verhouding mee kan groeien met het aantal inwoners? En voor een gezonde arbeidsmarkt, waar we talent kunnen behouden, aantrekken en ontwikkelen? De Economische visie geeft richting aan de versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor bedrijven. Met als doel een toekomstbestendige economie die duurzaam en circulair is en gericht op het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid. Een belangrijke bouwsteen voor de Economische visie Haarlem zijn de uitkomsten van de gesprekken met ondernemers, koepelorganisaties, belangenverenigingen en kennis- en onderwijsinstellingen. De Economische visie Haarlem en agenda met acties voor de komende vier jaar is vrijgegeven voor inspraak en staat vanaf deze week online.

De Economische visie Haarlem geeft richting aan het economisch beleid op de lange termijn en draagt bij aan een duurzame, inclusieve en vitale stad. Het college ziet in Haarlem een creatieve stad, waar gemeente, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. En het blijft niet bij visie alleen: in de economische agenda staan voorgenomen acties die de gemeente samen met partners de komende vier jaar wil nemen.

Meer inwoners en minimaal dezelfde woon-werkbalans
Op dit moment is er voor 4 op de 10 Haarlemmers werk in eigen stad. De gemeente wil minimaal dezelfde woon-werkbalans houden. Een mix van wonen en werken is belangrijk voor de dynamiek in de stad. Op dit moment is er weinig ruimte voor bedrijven om te groeien of zich te vestigen. Ook is er een mismatch op de arbeidsmarkt en onvoldoende aansluiting op het onderwijs. Steeds meer Haarlemmers gaan daardoor buiten de stad werken waardoor de woon-werkpendel toeneemt. Ook vraagt een duurzame en circulaire economie om innovatie op alle gebieden en in alle sectoren.

Vijf groeibepalende factoren
Samen met partijen en ondernemers in de stad is in kaart gebracht welke factoren bepalend zijn voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit zijn de factoren: ruimte, talent, innovatie, ondernemerschap en profilering.

Toerisme en detailhandel
Later dit jaar komt er ook een nieuwe Toeristische Koers en een nieuwe Detailhandelsvisie. Hoe versterken we winkelgebieden, voorkomen we leegstand en behouden we kwaliteit in het aanbod? In de Detailhandelsvisie gaan we in op wat de groei van de stad betekent voor detailhandel, restaurants en cafés. Het toeristisch beleid wordt vastgelegd in de Toeristische Koers Haarlem. Hierbij wordt ingezoomd op twee hoofdvragen: Hoe kan toerisme worden ingezet als kans om de binnenstad levendig te houden, bijvoorbeeld op doordeweekse dagen? En hoe kunnen we omgaan met de knelpunten van toenemend toerisme, waaronder drukte en overlast?

Ook worden er 2020 met gemeente en Industrie Kring Haarlem concrete afspraken gemaakt over hoe de Waarderpolder zich verder kan ontwikkelen tot een duurzaam, toonaangevend bedrijventerrein.

Vervolgproces
De Economische visie Haarlem is vrijgegeven voor inspraak. Op 5 maart bespreekt de Commissie Ontwikkeling de visie. De inspraakperiode is van maandag 9 maart t/m 19 april, daarna zal de Economische visie – met eventuele wijzigingen – definitief worden vastgesteld.

Samen met de stad
De Economische visie Haarlem is samen met de stad tot stand gebracht. In het najaar van 2019 is een intensief participatietraject doorlopen en is de gemeente in gesprek geweest met ondernemers, koepelorganisaties, belangenverenigingen en kennis- en onderwijsinstellingen.

 

Meer informatie?
Ga naar
www.haarlem.nl/economischevisie voor meer informatie over de Economische visie. Via deze link kun je meteen het rapport downloaden.