De betrokken partijen bij het ‘Steunakkoord voor de retailsector’ hebben een lijst met vragen en antwoorden opgesteld over de toepassing van de afgesproken richtlijnen. In de praktijk blijkt er onduidelijkheid over de rolverdeling van huurders en verhuurders bij het verdelen van de financiële pijn die is ontstaan door de coronacrisis. Lees verder