Geachte heer, mevrouw,

Elk jaar komen er meer bezoekers naar Haarlem. Er komen hotelkamers bij en de particuliere vakantieverhuur, zoals Airbnb, groeit flink. De gemeente heeft hiervoor nieuw beleid gemaakt.

Wij nodigen u graag uit voor een inloopavond om u hier meer over te vertellen.

Inloopavond nieuw hotelbeleid

15 januari 2019  18.00 uur – 20.00 uur

Gedempte Oude Gracht 2, Gemeente Haarlem, gebouw Zijlpoort (voormalig Postkantoor)

Nieuwe hotels zijn welkom, maar ook meer regie en invloed

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat nieuwe hotels zich kunnen vestigen. Ook willen we controle houden op de groei van de omvang, kwaliteit en spreiding van de hotels. Met het nieuwe beleid kan de gemeente beter beoordelen wat de meerwaarde van een nieuw hotel voor de stad is. Daarnaast wil de gemeente mogelijke overlast kunnen tegengaan, ook bij particuliere vakantieverhuur. Bewoners hebben met het nieuwe beleid meer invloed op de vestiging van nieuwe hotels dan voorheen.

Waar kan ik het beleid lezen?
Het beleid is te vinden op onze website:  www.haarlem.nl/hotelbeleid
Het beleid ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39.  Zie voor de openingstijden www.haarlem.nl/openingstijden-publiekshal

Reageren
Het is mogelijk voor Haarlemmers om hun mening te geven op nieuw beleid.
U kunt op de inloopavond zelf en daarna tot 1 maart 2019 een reactie geven op het beleid. U kunt reageren via e-mail (ecdw-secretariaat@Haarlem.nl) of per brief aan de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. A. Jansen.

 Wat gebeurt er met mijn reactie?

Inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve hotelbeleid. Zodra dit en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedereen die een reactie heeft gegeven hierover bericht. Het definitieve beleid wordt ook op de website van de gemeente Haarlem geplaatst.

 Let op: uw naam wordt gepubliceerd
De beantwoording op de reacties worden als onderdeel van het definitieve beleid op onze website geplaatst. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam? Vermeld dit dan bij uw reactie.

 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via 06 46215060 of jansena@haarlem.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Alex Jansen,

Adviseur Economie, gemeente Haarlem