De binnenstad moet toegankelijk zijn voor iedere winkelbezoeker, ook voor een bezoeker met een fysieke beperking. In januari start daarom de pilot MKB Toegankelijk in de volgende straten: Anegang, Warmoesstraat, Schagchelstraat, Kleine Houtstraat (tot aan de Gedempte Oude Gracht) en de Lange Veerstraat.

Het project is een initiatief van MKB Nederland om winkeliers en horeca ondernemers te informeren over de toegankelijkheid van de winkels/horeca en het winkelgebied voor mensen met een beperking. Ongehinderd is hierin de uitvoerende partij die namens MKB Nederland optreedt. Door informatie te vertrekken en inzicht te geven in de mate van toegankelijkheid, maken we de ondernemer meer bewust van de toegankelijkheid van de winkel zelf en de route naar de winkel. Wij werken hierbij samen met de ondernemers/straatverenigingen en de gemeente.

In de voorbereidingsfase is o.a. contact geweest met de ondernemers Onno Spek (de Huismuis), Rogier van der Meent (Meent), Jon Dekker (Gentle) en Niels van der Schaaf (the Wardrobe) uit de straten Anegang en Warmoestraat. Zij zijn enthousiast om met de straten mee te doen aan het project.

Het hierboven aangegeven stukje winkelgebied in Haarlem wordt het 5de pilotgebied (van de totaal 5) waar het project start. In de bijlage treft u de digitale folder aan waarin beknopt beschreven wordt wat het project inhoudt. Daarnaast kunt u tips en ervaringen van andere ondernemers vinden op www.mkbtoegankelijk.nl.