Dinsdag 26 februari organiseert Haarlem Centraal, de koepelorganisatie van de straatverenigingen, een bijeenkomst bij Meneer Frans aan de Grote Markt. Vanaf 18.15 uur staat er een broodje voor u klaar, van half zeven tot circa acht uur worden diverse onderwerpen besproken.

Belangrijk onderwerp is de veranderde positie van Haarlem Centraal in combinatie met de veranderde financiering van straatverenigingen door de komst van de BIZ ( Bedrijven Investerings Zone). Heel kort samen gevat komt het hier op neer. Omdat ondernemers al voor de BIZ betalen hoeven ze geen contributie voor de straatvereniging te betalen. Het mag wel, dat is aan de straat zelf. Daardoor komt de afdracht voor Haarlem Centraal te vervallen. Haarlem Centraal krijgt voortaan een bijdrage uit de BIZ. Dinsdag 26 februari presenteert ons bestuur een transparante begroting.

Voortaan zijn alle ondernemers uit de straat dus automatisch, zowel van Haarlem Centraal als van de Biz Binnensad Haarlem. De straatverenigingen worden vertegenwoordigd door Haarlem Centraal. De straten moeten wel zelf regelen hoe ze zichzelf willen representeren bij Haarlem Centraal!’ Daarbij is het essentieel dat straten actief meepraten en vertegenwoordigd zijn bij de circa vijf door Haarlem Centraal georganiseerde bijeenkomsten waar diverse onderwerpen ( veiligheid, parkeren, leegstand, handhaving, enz. enz.) ter sprake komen. Die voorwaarde is door bestuur van de BIZ expliciet gesteld! Bij deze bijeenkomsten zijn altijd vertegenwoordigers van Haarlem Marketing, de politie, gemeente en centrummanager Falco Bloemendal aanwezig.

Via de BIZ kan een aanvraag voor financiële ondersteuning worden aangevraagd voor bijvoorbeeld extra activiteiten bij evenementen als het Corso en de Shopping Night. Twee voorbeelden van evenementen die een bewezen meerwaarde voor horeca en Retail hebben. Ook individuele ondernemers kunnen een dergelijke aanvraag indienen, mits het gaat om een breed opgezette activiteit waar de hele straat van profiteert.

Daarom: zet vast in uw agenda dinsdag 26 februari bijeenkomst Haarlem Centraal bij Meneer Frans. Aanvang 18.15 uur!! Zorg dat ook uw straat op deze bijeenkomst is vertegenwoordigd! Definitieve agenda volgt later.

In verband met catering graag aanmelden via bonkenburg@decoalitie.nl