Het college van Haarlem stelt €430.000,- als subsidie ter beschikking aan organisaties en ondernemingen die extra personele kosten hebben gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs. Ondernemers kunnen vanaf 10 januari online een aanvraag indienen voor de subsidie. In de bijgevoegde brief vinden jullie meer informatie. Aanvragen worden naar rato verdeeld wanneer het totale bedrag boven de €430.000,- uitkomt.

Brief horeca – tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs