Welke onderzoeken zijn voorbijgekomen in 2021?
Als panellid heeft u afgelopen jaar kunnen deelnemen aan een aantal onderzoeken. We lichten er een aantal voor u uit.

 

Aanmelden ondernemerspanel

Corona Impact Monitor
De Corona Impact Monitor is in het leven geroepen om de impact van corona en de maatregelen hiertegen, in kaart te brengen. In september 2020 en begin 2021 is aan ondernemers gevraagd in hoeverre zij worden getroffen in hun ondernemersbestaan en welke maatregelen ze hiertegen nemen. Met de resultaten uit deze onderzoeken is het voor de gemeente mogelijk concrete en gerichte maatregelen te treffen om ondernemers te helpen. Een voorbeeld is het opzetten van om- en bijscholingstrajecten voor sectoren die hard worden getroffen.

VNG onderzoek
Jaarlijks voert de gemeente onderzoek uit onder ondernemers om zicht te blijven houden op de wensen en ambities binnen het ondernemersbestaan. Vorig jaar zijn de onderzoeksresultaten meegenomen in een verbeterplan van de dienstverlening van de gemeente. Ook is in gesprekken met winkeliers en ondernemers door heel Haarlem dieper ingegaan op de resultaten. Afgelopen jaar heeft u opnieuw deel kunnen nemen aan het jaarlijkse VNG onderzoek. Wij zullen de resultaten hiervan deze maand met u delen.

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare onderzoekrapportages.

Wat staat ons te wachten in 2022?
Deze maand al start het derde onderzoek van de Corona Impact Monitor. Doet u mee? Verder hopen we u gedurende het jaar voor andere onderzoeken uit te nodigen, met onderwerpen die voor u als ondernemer relevant zijn. Uiteraard hopen we ook dan op uw bijdrage!

Heeft u nog suggesties voor ons ter verbetering van de onderzoeken of het Ondernemerspanel? Mail ons via onderzoek@haarlem.nl of vermeld uw suggestie aan het einde van een vragenlijst. Uw suggesties nemen wij mee in de evaluatie van onze onderzoeken.
Aanmelden ondernemerspanel

Wij wensen u een goed en gezond 2022!

Met vriendelijke groet,

Het Panelteam Haarlem
Rosan Spiers, Marieke Kooiman, Martijn Canisius, Tijmen Siermann, Djamal Bouznad & Annemarie Wagelaar