Steeds meer ondernemers in de binnenstad zoeken onderling de verbinding. Straatsamenwerking dus die wordt ondersteund door Haarlem Centraal en de Centrummanager.

De onderlinge verbinding, onder andere via app-groepen, wordt onder andere gebruikt voor het op de hoogte stellen van elkaar van hoe laat winkels op bepaalde dagen sluiten. Of wel of niet geopend zijn. In onze vorige nieuwsbrief werd de nieuwe straatvertegenwoordiger van de Kruisstraat Amanda Steenkist al voorgesteld, dit keer kunnen wij de ondernemers in de binnenstad meedelen dat de volgende drie straatsamenwerkingen zijn gestart:

  • Grote Houtstraat Noord
  • Grote Houtstraat Midden
  • Gedempte oude Gracht Oost

We zoeken straatvertegenwoordigers voor bij interesse op te starten straatsamenwerkingen:

  • Gedempte Oude Gracht West (Verwulft-Nassaulaan)
  • Grote Houtstraat Noord (Proveniersplein-Houtplein)
  • Stationsplein + station