We nemen maatregelen om de verkeersdruk in de Vijfhoek te verminderen, zoals het autoluw maken van dit gebied.

Wat u moet weten

  • Vanaf 1 mei 2023 zijn de volgende straten autoluw: Barrevoetestraat, Breestraat, Drapenierstraat, Lange Annastraat, Lange en Wester Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Keizerstraat, Korte Gierstraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Wolstraat (gedeeltelijk)
  • Tussen 11.00 uur en 6.00 uur is het gebied alleen nog toegankelijk voor mensen met een ontheffing. In de ochtend (van 6.00 tot 11.00 uur) mag u ook zonder ontheffing dit gebied inrijden

Overige maatregelen

  • U mag in het gebied niet parkeren, maar wel stilstaan, laden en lossen
  • In een paar straten draaien we de rijrichting om: de Korte Wolstraat, de Nieuwe Raamstraat en het noordelijk deel van de Gedempte Voldersgracht. Hierdoor blijft dit deel van de wijk bereikbaar en wordt sluipverkeer op de Gedempte Voldersgracht ontmoedigd
  • De in- en uitgangen van het gebied kunt u straks herkennen aan verkeersborden en -tekens
  • In het gebied tussen de Barrevoetestraat, Gedempte Raamgracht, Doelstraat en Gierstraat geldt vanaf 2 maart 2022 een maximale lengte voor voertuigen. Voor de Lange Annastraat en het laatste deel van de Doelstraat wordt dit 5 meter
  • Er komt een camerasysteem waarmee we kentekens controleren om te zien of iemand een ontheffing heeft

Verkeersbesluit

Het verkeersbesluit voor dit gebied is 14 december 2022 gepubliceerd. Dit verkeersbesluit vindt u hier:

Verkeersbesluit zone gesloten verklaring deel Vijfhoek

Ook is er een verkeersbesluit genomen dat er voor zorgt dat voertuigen langer dan 5 meter niet meer in de Lange Annastraat en een deel van de Doelstraat mogen komen. Dit verkeersbesluit vindt u hier:

Verkeersbesluit lengtebeperking deel Vijfhoek

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na publicatie bezwaar maken tegen een besluit.  Hoe u dat kunt doen leest u via bezwaar maken.

Waarom we dit doen

  • In 2018 is op initiatief van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen een wijkverkeersonderzoek uitgevoerd. Conclusie: de verkeershinder komt vooral door het aantal parkeerders en de grootte van voertuigen in de nauwe straten van de Vijfhoek
  • We willen de leefbaarheid van de autoluwe straten verbeteren door meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers
  • We willen minder schade aan paaltjes en gevels. Daarom mogen alleen voertuigen van maximaal 5 meter de Lange Annastraat en Breestraat in