Hoe zorgen we ervoor dat onze Haarlemse winkelgebieden aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig zijn? En dat de gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk beperkt blijven? Daarvoor staan acties geformuleerd in het Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 t/m 2022 met acties en ambities voor acht winkelgebieden in Haarlem. Voor ieder winkelgebied zijn gemeenschappelijke acties benoemd voor de actielijnen economische vitaliteit, aanbod, samenwerking en communicatie, promotie en marketing, bereikbaarheid, veiligheid en inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Meer lezen? Ga naar www.haarlem.nl/economie en download het actieplan daar.


Het Actieplan Detailhandel en Horeca in het college is vastgesteld op dinsdag 10 november. Na een participatietraject halverwege 2020 waarbij we in gesprek zijn geweest met ondernemers en vastgoedeigenaren. En met alle input die we kregen uit de gesprekken en de online enquête ligt er een actieplan voor 2020 t/m 2022 waarin acties geformuleerd zijn die bijdragen aan het economisch herstel in Haarlem.

Actiegerichte aanpak

Detailhandel en horeca wordt hard geraakt door de coronacrisis. In 2020 zou het gemeentelijk detailhandelsbeleid worden geactuliseerd. Omdat er nu veel meer behoefte is aan een actiegerichte aanpak, wordt er met dit actieplan vooral ingespeeld op de actualiteit. Dit actieplan draagt bij aan de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de winkelgebieden en het beperken van de coronacrisis.

Zichtbare korte termijn acties

De acties die op korte termijn bijdragen aan de gevolgen van de corona-crisis zijn:

  • Promoten online platform Haarlemsewinkels.nl
  • Vergroten digitale zichtbaarheid fysieke winkels
  • Horecapersoneel inzetten in de zorg

Er zijn ook meer omvattende acties met een langere looptijd (tot na 2022). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkennen van de behoefte en mogelijkheden van de transformatie van de binnenstad.

Lees meer op www.haarlem.nl/economie

Hoe nu verder en startbijeenkomst januari 2020

Een aantal acties zijn al opgestart in 2020. We maken een planning voor de acties voor volgend jaar op basis van de (hoge) urgentie. Daarmee willen we blijven in spelen op dat wat de Haarlemse winkelgebieden op dat moment nodig hebben. Ook maken we inzichtelijk voor welke acties Gemeente Haarlem in de lead is en welke acties de ondernemers gaan oppakken.

Vragen?

Heeft u vragen over het Actieplan Detailhandel en Horeca, stuur dan uw e-mail naar economie@haarlem.nl.