Beste ondernemer,

Enige tijd geleden nodigden we u uit om een korte vragenlijst in te vullen over hoe uw bedrijf de coronacrisis doorkomt en welke maatregelen u hiertoe heeft genomen. Als u aan het onderzoek heeft meegedaan, danken wij u daar hartelijk voor!
Bij deze sturen wij u de resultaten van de vragenlijst.

De uitkomsten van het Ondernemerspanel geven een waardevol inzicht in de situatie waarin ondernemers zich bevinden en laten zien welke maatregelen ondernemers getroffen hebben.
Als gemeente betrekken we deze informatie bij het werken aan het herstel van de lokale economie. Hiermee kunnen we ons beleid beter inrichten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de huidige situatie.

Resultaten onderzoek
De resultaten en de rapportage zijn hier te vinden, onder het thema “Corona”.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u die sturen naar economie@haarlem.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd en input!