Aan de ondernemers van de binnenstad
Afdeling Veiligheid & Handhaving
Onderwerp: Aanbieden bedrijfsafval (papier en karton) in de binnenstad.

Geachte ondernemer,

Helpt u al mee de binnenstad leefbaar en schoon te houden door uw bedrijfsafval (papier en karton) goed aan te bieden? Hartelijk dank daarvoor! Kan het beter of kent u de regels voor het aanbieden van bedrijfsafval niet? Lees dan even verder.

Naast al het goed aangeboden bedrijfsafval zien wij helaas ook nog dat bedrijven afval te vroeg of verkeerd aanbieden. Dit zorgt voor overlast en onveiligheid in de binnenstad. We zien dat het afval zich door de straten verspreidt en dat veroorzaakt een rommelige aanblik . Het afval trekt ook ongedierte aan, zoals ratten en muizen. Recent hebben in de binnenstad twee afvalbranden plaatsgevonden, waarbij gevaar ontstond voor overslag naar naastgelegen panden. Dit risico willen we natuurlijk met elkaar voorkomen.

Regels aanbieden bedrijfsafval
Het bedrijfsafval wordt iedere dinsdag- en vrijdagochtend opgehaald. Voor u als ondernemer in het voetgangersgebied betekent dit dat u op deze dagen van 07:00 tot 11:00 uur uw bedrijfsafval mag aanbieden/aan de weg mag zetten. Voor ondernemers buiten het voetgangersgebied mag het bedrijfsafval op deze dagen vanaf 06:00 uur worden aangeboden/aan de weg worden gezet. Het afval moet altijd in een bundel samengebonden en geplet aangeboden worden. Voor het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval kan een handhaver van de gemeente u bekeuren.

Wij verzoeken u dringend om uw papier en karton op de juiste tijd en volgens de afgesproken regels aan te bieden. Zo houden wij samen Haarlem leefbaar en veilig!

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Kenmerk: V&H/2019/731522 Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl