MKB subsidie, speciaal voor recent gestarte bedrijven.

Kort samengevat: ondernemingen gestart tussen 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een subsidie op vaste lasten. Een soort TVL maar met het derde kalenderkwartaal van 2020 als referentieperiode. Omdat deze groep tot nu toe buiten de boot viel.

De aanvraag kan worden ingediend tot en met 12 juli. Op de website van RVO (www.rvo.nl/tvl) wordt een formulier ter beschikking gesteld om de aanvraag te kunnen indienen. Voorwaarde is verder dat het omzetverlies meer is dan 30% en de vaste lasten minimaal € 1.500 bedragen.