De stuurgroep bestrijding leegstand binnenstad Haarlem richt zich in 2020 op het realiseren van de volgende vier punten.

1 Het opzetten van een database

2 Zijn er verhuisbewegingen mogelijk om de binnenstad als het ware te verkleinen. Zeker nu het aantal fysieke winkels afneemt moet worden onderzocht op welke plekken wonen de voorkeur boven winkels verdient

3 Eigenaren verleiden zeker op A-locaties denk aan de Grote Houtstraat zuid om hun huren te verlagen

4 inventariseren ideeën om leegstaande panden een voorlopige interessante invulling te geven

 

Leden van de stuurgroep zijn: Dick Hulsebosch ( voorzitter) Jan Appelman ( gemeente), Anne-Marie van den Burgh ( gemeente), Falco Bloemendal (Centrummanager), Jaap Bonkenburg ( Haarlem Centraal), Frans Baas (VEBH) en Patrick Haavekost (VEBH)