Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan deze eis, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Besparing energie en kosten

Met label C is uw pand voorbereid op de toekomst en bespaart u energie. Dit is niet alleen beter voor het klimaat, u bespaart hierdoor ook op uw energiekosten.

 

Meer informatie?

Op de site van RVO  biedt handige informatie over de label C verplichting. Zoals voor welke kantoren een uitzondering geldt, maar ook welke stappen u kunt nemen om tot label C registratie te komen.

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op www.ep-online.nl.

RVO heeft  kantoren in kaart gebracht in een GIS-viewer. Naar beste inschatting is daarin aangegeven welke adressen moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting.

De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft u een indicatie hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft u inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd.

 

In 4 stappen naar energielabel C (of beter):                  

Volg de volgende stappen om uw pand vóór 2023 naar energielabel C te tillen:

  • Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan

Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Als u de aanbevolen maatregelen van de adviseur laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg.

  • Stap 2: Verken financiële regelingen

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer op de site van RVO.

  • Stap 3: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 1 januari 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Neem indien mogelijk ‘no regret’-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en rekening houden met aanpassingen in de toekomst.

  • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Schakel vervolgens een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.