De gemeente Haarlem wil in 2025 een nul-emissiezone invoeren voor vracht- en bestelwagens in de binnenstad. Het ontwerpbesluit ligt tot en met 20 november ter inzage in de publiekshal van het stadhuis.

De nul-emissiezone betekent dat alleen vracht- en bestelwagens die geen uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10 en PM2,5) en roet (EC) hebben, de binnenstad mogen betreden. Dit is een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Op dit moment mogen vracht- en bestelwagens met een Euro 6-norm nog de binnenstad in. Deze norm is echter niet voldoende om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De nul-emissiezone zal gelden voor alle vracht- en bestelwagens, ongeacht het gewicht of de bestemming. De zone zal de gehele binnenstad omvatten.

Inwoners en ondernemers kunnen tot en met 20 november hun mening geven over het ontwerpbesluit. Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, of door een reactie achter te laten op de website van de gemeente Haarlem.