Veel ondernemers worden keihard getroffen door de coronacrisis, ook in Haarlem. Volledige sluiting of een totaal andere bedrijfsvoering vraagt heel veel van deze zelfstandigen. Om o.a. de kleine Haarlemse ondernemers die het moeilijk hebben een steuntje in de rug te bieden is de doneeractie Heel Haarlem Helpt opgezet. Een Gouden Hartactie die tweeledig is en ook is opgezet om de zorgverleners die zich dagelijks keihard inzetten om Haarlemmers de medische zorg te geven die nu zo nodig is.

Zorgverleners in het zonnetje zetten, dat is de bedoeling. Niet alleen met aandacht, maar ook met een gebaar. Van het door Haarlemmers gedoneerde geld ontvangt de zorgverlener een Gouden Hart Biljet. Deze kan worden besteed bij een deelnemende kleine Haarlemse ondernemer, die zo financiële steun krijgt in deze moeilijke tijd. Als elke Haarlemmer € 1 zou doneren worden de zorgverleners blij gemaakt met een Gouden Hart Biljet van € 40 en krijgt de Haarlemse economie een impuls van  €160.000. De initiatiefnemers hebben ambitie de actie uit te breiden naar alle andere zorgverleners in Haarlem. Hoe meer Haarlemmers en fondsen doneren, hoe meer zorgverleners verrast kunnen worden.

Wil je als ondernemer deelnemen? Meld je dan aan op de website heelhaarlemhelpt.nl. Daar staan ook de algemene voorwaarden waaraan je als bedrijf moet voldoen. Zo gaat het om de kleine Haarlemse ondernemers met een winkel, salon of horecazaak in het postcodegebied Haarlem die geen deel uitmaken van een keten of franchiseformule. Om de koek niet te veel te laten verkruimelen is het belangrijk dat ondernemers zich aanmelden die direct worden geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ondernemers die in een branche zitten die niet wordt geraakt en geen nadeel ondervinden van de crisis kunnen uiteraard wel doneren om hun collega’s en de zorgverleners te steunen.

Voor ondernemers zijn geen kosten verbonden aan deelname. Ook wordt niet gevraagd om kortingen te geven. Het Gouden Hart Biljet vertegenwoordigd een waarde van € 40 en kan op elk moment worden ingeleverd, binnen de bestedingstermijn. Koninklijke Joh. Enschedé drukt de Gouden Hart Biljetten en deze worden uitgevoerd als bankbiljet waardoor deze aan alle veiligheidseisen voldoen. Ze kunnen worden ingewisseld bij Van Berkel Accountants waarna het bedrag op de opgegeven rekening wordt gestort.