Vorig jaar is het AOC (Activiteiten Overleg Centrum) opgericht. Voornaamste doel van het AOC is via het organiseren van activiteiten voor de Retail (denk aan het Shopping Weekeinde de binnenstad aantrekkelijker voor de consument te maken. Eenvoudig samengevat: hoe meer bezoekers, hoe meer omzet.

De leden van het AOC (ondernemers, de centrummanager plus vertegenwoordigers van gemeente en Haarlem Marketing beseffen dat de Haarlemse Binnenstad ondernemers vaak niet de tijd of niet de kennis hebben (en terecht ieder zijn eigen expertise) om goede, creatieve acties en ideeën op te zetten en uit te voeren. Daar is dus het AOC voor. We zetten plannen en initiatieven op een rijtje en zorgen dat kansrijke ideeën worden uitgevoerd. Daarbij zoeken we altijd naar de verbinding tussen de drie pijlers horeca, Retail en cultuur. En we doen de aanvraag voor financiële ondersteuning bij de BIZ.

Het AOC kan wel van alles bedenken, veel belangrijker is te weten ondernemers aan te laten geven hoe hulp er voor hen uitziet. Het AOC is als onderdeel van Haarlem Centraal de spreekbuis van de ondernemers in de binnenstad. En het AOC is een ‘open’ loket waar ondernemers altijd, elke dag terecht kunnen met initiatieven, ideeën en hulpvragen zodat we elkaar en de binnenstad steeds kunnen blijven versterken en verder helpen.

MAANDAG 8 MAART is er weer een digitale vergadering van het AOC. Die duurt van half tien tot half elf. Straatvertegenwoordigers en ondernemers kunnen zich hiervoor opgeven. Dan ontvangen ze een uitnodiging via TEAMS. Ideeën, opmerkingen, enz. kunnen ook rechtstreeks worden gemaild naar bonkenburg@decoalitie.nl

We hopen op veel input. Want ook wij kunnen niet wachten de stad weer opengaat. Maar als het zo ver is, moeten we er wel klaar voor zijn om de consument opnieuw een warm welkom te heten in onze aantrekkelijke binnenstad. Daarbij is samenwerking essentieel!!

Namens het AOC

Marjolein van der Goen (eigenaar Colombo en voorzitter AOC)

Jaap Bonkenburg (namens Haarlem Centraal secretaris)