Haarlem groeit. Er komen naar verwachting 10.000 woningen bij en dat heeft gevolgen voor het verkeer binnen en buiten de stad. En dat terwijl Haarlem al bovenaan staat in jaarlijkse lijstjes van moeilijk bereikbare steden met de auto. Om Haarlem, ondanks de groei, leefbaar en bereikbaar te houden nodig is er nieuw mobiliteitsbeleid gemaakt. Daarin staan zeven stappen.

Wat betekent dit voor het centrum?

 1. Haarlem groeit met behoud van ruimte.
  Zo is de stedelijke logistiek gericht op vermindering van goederenstromen in de stad.
 2. Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis
  Het gehele centrumgebied wordt autoluw om zo meer ruimte voor de voetganger en fiets te creëren.
 3. Fiets en voetganger krijgen in de hele stad prioriteit.
  Voor het centrum houdt dat in dat hier zo veel mogelijk te voet gereisd wordt en dat in en rondom het centrum parkeergarages, fietsenstallingen en OV-haltes komen.
 4. Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30 km per uur.
 5. Een evenwichtige verdeling van OV routes.
  Hier ligt de nadruk ligt op verbetering van de bereikbaarheid via openbaar vervoer en spreiding van de impact hiervan.
 6. Bundeling van autoverkeer op hoofdroutes
  Om doorgaand verkeer door de stad te minimaliseren en sluipverkeer door de wijken te voorkomen komen er hoofdroutes.
 7. Haarlem zet in op een duurzame gedragsverandering
  om Haarlemmers en bezoekers te stimuleren om daadwerkelijk te voet, met de fiets of met het OV naar het centrum te komen.

Het college heeft ingestemd met een nieuw mobiliteitsbeleid en vrijgegeven voor inspraak. Op 11 maart bespreekt de commissie Beheer het stuk en vanaf 12 maart heeft u zes weken de tijd om te reageren.

Bekijk het hele mobiliteitsbeleid