Beste ondernemer,

We nodigen u van harte uit om op woensdag 23 januari om 18.00 uur bij de Philharmonie samen met collega ondernemers uit de binnenstad te proosten op een succesvol 2019. Tijdens deze eerste bijeenkomst van de nieuwe BIZ Binnenstad Haarlem leggen we graag het activiteitenplan en de begroting 2019 aan u voor. We leggen tevens de werkwijze van de BIZ uit. Graag horen wij op deze avond ook welke ideeën u heeft om samen onze binnenstad op de kaart te zetten.
Binnenkort volgt meer informatie over het programma van de avond, maar u kunt alvast de datum in uw agenda noteren en aanmelden via maud@stadenco.nl 

Tot dan!

Bestuur Stichting BIZ Binnenstad Haarlem
Pals Brust, onafhankelijke voorzitter
Yvonne van Popta, secretaris
Justin Stuy, penningmeester
Marijke Mul, algemeen bestuurslid
Hildo Makkes van der Deijl, algemeen bestuurslid