Het aantal mensen met deze ziekte neemt inderdaad gestaag af, maar ondernemers kampen nog op diverse fronten met de naweeën van COVID. Op de site van de KvK wordt tekst en uitleg gegeven over manieren om het met name financiële leed te verzachten.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/