Heeft u een klein of groot project dat plaatsvindt in de binnenstad van Haarlem en wilt u een BIZ bijdrage aanvragen? Dat kan. Graag zelfs!

Hoe doe ik een aanvraag?

Op de website van de BIZ Binnenstad Haarlem (www.bizbinnenstadhaarlem.nl) kunt u het aanvraagformulier invullen dat in behandeling zal worden genomen door de BIZ. U kunt het aanvraagformulier online invullen en versturen.

Wat hoort deze aanvraag te bevatten?

Naast het indienen van het aanvragenformulier wordt ook van u verwacht dat er een begroting voor de activiteit wordt toegestuurd. Het begrotingsformat is ook te vinden en te downloaden op de website van de BIZ.

De aanvraag wordt o.a. beoordeelt op de volgende aspecten:

  • Professionaliteit van de aanvraag en een professionele aanpak
  • Of de aanvraag leidt tot directe economische spin-off voor ondernemers in de binnenstad.
  • Hoe het project bijdraagt aan meer bezoekers in de binnenstad, een langere verblijfsduur, verhoging van besteding per bezoeker en het aantrekken van bezoekers van buiten Haarlem.
  • Draag het project bij aan en/of maakt het impact op regionaal, nationaal of internationaal niveau. Er wordt gekeken naar het bereik en de zichtbaarheid van het project en of het bijdraagt aan de positionering van de binnenstad.
  • Is de achterban of een vertegenwoordiging daarvan betrokken bij het project/de aanvraag? Doet u bijvoorbeeld een aanvraag vanuit retail of met retailbelang, betrek dan of zorg voor consensus met Haarlem Centraal. Doet u een aanvraag vanuit horeca en/of marketing, zorg dat u KHN Haarlem en/of Haarlem Marketing al hebt betrokken in deze aanvraag. Kortom: zorg ervoor dat partners en/of een vertegenwoordiging daarvan betrokken zijn en instemmen met de aanvraag. Dit vergroot de kans op het honoreren van de aanvraag aanzienlijk.

Overige informatie

  • Bij het doen van een aanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • De aanvragen worden normalerwijs 3 maal per jaar behandeld. De uiterste inlevertermijnen zijn 1 maart, 1 juni & 1 oktober. Door de coronacrisis is dit in 2020 anders geweest en heeft de BIZ aanvragen meer ad hoc en maandelijks behandeld. In 2021 zal weer terug worden gegaan naar de oude structuur. Aanvragen die niet voldoen aan deze en andere voorwaarden zullen dus ook niet worden behandeld. Het is daarom van belang al vroegtijdig na te denken over het doen van een aanvraag.
  • De beoordeling van de aanvragen vindt binnen vier weken na de uiterste inlevertermijn plaats.
  • Op moment dat de aanvraag is gehonoreerd ontvangt de BIZ na uitvoeren en afronding van de activiteit graag een verantwoording en evaluatie over de behaalde resultaten. Op basis daarvan zal het volledige bedrag toegekend worden.