Foto Ivo Berkhof

Voor de vijfde keer op rij ondertekenden woensdagmorgen 1 februari publieke en private partijen in de binnenstad een convenant. Het Convenant 2023-2027 bevat een pakket afspraken om de binnenstad van Haarlem economisch sterk te houden met een sterke nadruk op duurzaamheid, veiligheid, vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het Convenant kwam tot stand op initiatief van de Centrum Management Groep en werd ondertekend in de Dakkas.

Foto Jaap Bonkenburg

Foto Jaap Bonkenburg

René Kint ( Haarlem Centraal), Martijn Bovelander ( Koninklijke Horeca afdeling Haarlem, Dick Kol ( Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem) en wethouder Robbert Berkhout met onder andere economie in zijn portefeuille waren de primaire ondertekenaars. Het Convenant telt circa 35 afspraken die door de betrokken partijen zijn ingebracht en die tijdens de duur van dit Convenant moeten worden gerealiseerd. René Kint: “Daar hebben we ons samen met de Horeca en de VEBH aan gecommitteerd. Voor ons als vertegenwoordiger van de Retail ligt de focus vanzelfsprekend primair op bereikbaarheid inclusief een adequaat beleid op het gebied van de fiets. Denk aan stallingen die geschikt zijn voor elektrische fietsen bijvoorbeeld.”

Mooie stap

Foto Ivo Berkhof

Of zoals wethouder Robbert Berkhout het in algemene zin formuleerde: “Het is belangrijk dat ondernemers en gemeente elkaar in dit Convenant hebben gevonden. Het is een mooie stap om elkaar te versterken”. CMG-voorzitter Dick Hulsebosch vulde het aan met: ”Deze stap was noodzakelijk Er verandert veel, zo wordt de binnenstad wordt kleiner, hebben winkels minder oppervlakte nodig, noem maar op. Met elkaar moeten we zorgen voor passende antwoorden.”

Falco Bloemendal blijft Centrummanager

Dick Hulsebosch, voorzitter van de CMG, maakte bekend dat de CMG het contract met Centrummanager Falco Bloemendal met een jaar heeft verlengd. Falco Bloemendal vertelde dat hij zich het komend jaar met name wil focussen op een leefbare binnenstad. Een ander aandachtpunt betreft de leegstand. Bloemendal: “Die is met drie procent in vergelijking met andere steden als Haarlem, denk aan Breda, Alkmaar of Arnhem, relatief laag. Dat moeten we proberen zo te houden.”

Chronisch tekort

Bloemendal stipte nog wel een belangrijk probleem aan. “ We hebben in de Haarlemse binnenstad een chronisch tekort aan startlocaties. Ik zit met enige regelmaat om de tafel met ondernemers die in de binnenstad een winkel willen openen. Ze lopen echter tegen fikse huurprijzen aan. Ik vind het belangrijk dat we naar andere steden kijken hoe zij bepaalde zaken aanpakken. Arnhem en Deventer hebben bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in hun binnensteden. Zeker voor Deventer heeft dit positief uitgepakt.”