Beste relatie,

Haarlem gaat de parkeersystemen in de gemeentelijke parkeergarages vervangen. Dit zorgt
ervoor dat alle parkeerders gemakkelijk en snel kunnen parkeren. Dat is goed nieuws voor u en
uw medewerkers, klanten of bezoekers. Graag informeren bij u over dit nieuwe systeem en wat
dit betekent voor de bezoekers van de parkeergarages.

Wat houdt de vervanging van het parkeermanagementsysteem in?
Vanaf begin 2023 worden de parkeertoegangssystemen in de gemeentelijke parkeergarages
Appelaar, Raaks, Houtplein, Dreef, Kamp en Cronjé vervangen. Het nieuwe systeem wordt een
stuk moderner en gebruiksvriendelijker dan het huidige. In- en uitrijden gaat straks sneller en
eenvoudiger want kentekenherkenning zorgt voor een betere en snellere doorstroming. Het
kenteken wordt door het nieuwe systeem razendsnel gescand zodat de slagboom direct
opengaat en de bezoeker dus niet hoeft te wachten. Ook komen er meer betaalmogelijkheden
via mobiel.

Wat betekent dit voor u en uw medewerkers, klanten of bezoekers?
Dat hoort u nog van ons. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Gedurende de werkzaamheden zullen wij er alles aan doen om de garage volledig operationeel
te houden maar het kan voorkomen dat de garage enige tijd (gedeeltelijk) afgesloten dient te
worden in verband met de werkzaamheden. Dit kan tot enige hinder leiden. Zodra wij precies
weten wat deze hinder inhoudt en hoe lang, ontvangt u opnieuw een brief met meer informatie
en de beste oplossing voor u en uw gasten, klanten of bezoekers.

Heeft u vragen?
Op haarlembereikbaar.com/nieuws wordt binnenkort meer informatie over het project
geplaatst en kunt u de ontwikkelingen volgen. U kunt ook een mail sturen naar
parkeerservice@spaarnelanden.nl.

Met vriendelijke groet,
Parkeerservice Spaarnelanden