Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Groeibedrijven kunnen vanaf donderdag 29 april een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Het kabinet stelt in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar. De COL wordt uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds en aanvragen worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds. De COL is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Het gaat hierbij om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

De aanvraag voor de COL kan alleen digitaal worden ingediend. De link naar het digitale formulier vindt u vanaf 29 april hier:  Op deze website vindt u alle informatie omtrent de COL inclusief een uitgebreide Q&A en de aanleverspecificaties

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)  vanaf heden open.

Invest-NL trekt €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Met de €100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen voor startups en scale-ups met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken.

Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het met Techleap.nl en de ROM’s ingerichte gezamenlijke loket: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal
Ga naar meer informatie over TOPSS criteria en aanvragen.
Vragen?
Als u als ondernemer  nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het adviesteam van de COL in Noord-Holland vanaf heden via colnh@pimnh.nl of via 085-0290721 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot en met 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot en met 14.00 uur).