Tweede bijeenkomst verkeer Vijfhoek: 12 november

U bent van harte welkom op de tweede belanghebbendenavond over het verkeer in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen op dinsdag 12 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur op het kantoor van de Gemeente Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 2.

Aanleiding

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft een Wijkvisie Verkeer opgesteld en heeft deze in maart 2018 aan het college aangeboden. Adviesbureau Mobycon is door de gemeente gevraagd de Wijkvisie Verkeer te toetsen en te adviseren over maatregelen, die nog binnen deze collegeperiode kunnen worden uitgevoerd. Op 3 september hebben we een eerste belanghebbendenavond gehad waarbij vertegenwoordigers van ondernemers, VvE’s en vervoerders uitgenodigd zijn. Op deze avond zijn verschillende concept-scenario’s besproken die door adviesbureau Mobycon zijn opgesteld. Op 12 november vindt de tweede avond plaats. Tijdens deze avond bespreken we mogelijke maatregelen bij ieder concept-scenario en inventariseren we welk scenario de voorkeur van de aanwezigen heeft.

 

Op weg naar concrete maatregelen

De scenario’s geven ieder een eerste stap richting het toekomstbeeld 2040 van de wijk. Dit toekomstbeeld (2040) is reeds vastgelegd in het beleid van de gemeente Haarlem. Op 3 september heeft Mobycon verschillende scenario’s gepresenteerd die een eerste stap vormen richting dit toekomstbeeld. Aanwezigen hebben reactie gegeven en vragen gesteld welke inmiddels verwerkt zijn. Op 12 november presenteren we de scenario’s met een eerste voorstel voor concrete maatregelen. We nodigen u graag uit om te reageren op ons voorstel en om aanvullingen te doen. De maatregelen gaan zowel over verkeersmaatregelen als kleine aanpassingen in de openbare ruimte die het gebied een prettiger verblijf-, woon- en winkelklimaat geven. Mede met de opbrengsten van 12 november stelt Mobycon het eindadvies op dat eind van dit jaar klaar is. Het is daarom zeer waardevol dat u erbij bent. Dit is uw kans om mee te denken over de nabije toekomst van de wijk!

 

Meer informatie over het onderzoek en de Wijkvisie Verkeer

Meer informatie over de voorgeschiedenis, de Wijkvisie Verkeer en het onderzoek kunt u vinden op de website van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen: www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. De presentatie en het verslag van de eerste belanghebbendenavond op 3 september is hier ook te vinden.

 

Meld u aan!

Voor de tweede bijeenkomst nodigen wij zowel vertegenwoordigers van verschillende organisaties als individuele ondernemers uit. Omdat wij graag een beeld willen hebben van het aantal personen dat aanwezig zal zijn, verzoeken wij u uiterlijk donderdag 7 november 2019 aan te melden en aan te geven met hoeveel personen u aanwezig zal zijn. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren, verzoeken wij met maximaal 3 personen per organisatie aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via info@mobycon.nl.