Haarlem Centraal heeft bij de gemeente gepleit voor meer flexibiliteit bij de handhaving van de uitstallingsregels. Na een constructief gesprek resulteerde het onderhoud in deze maatregelen. Vanaf 1 juli 2020 blijft de norm 1.5 meter loopruimte voor voetgangers. De algemene uitstallingsregels blijven verder ongewijzigd: www.haarlem.nl/uitstallingen-en-reclame/ .

Wel mogen ondernemers in straten waar een uitstalverbod geldt, een bankje voor hun deur plaatsen om zo het aantal winkelbezoekers te reguleren. Dit geldt tot 15 oktober 2020.

In winkelgebieden waar geen uitstalverbod geldt, was het al toegestaan om een bankje voor de deur te plaatsen.

 

Huidige regeling toch niet voldoende?

Is de huidige regeling niet voldoende omdat uw bedrijfsvoering door de 1.5 meter richtlijn te erg beperkt wordt? U kunt dan een aanvraag doen voor tijdelijke uitbreiding.

Dit kan alleen als uw winkel zich in een gebied bevindt waar geen uitstalverbod geldt.

Het uitgangspunt is dat de binnenstad op een veilige wijze toegankelijk blijft voor iedereen. Ook moet de verkeersveiligheid altijd geborgd zijn.

 

Uitbreiding van een uitstalling is alleen toegestaan nadat de aanvraag hiervoor is goedgekeurd.

Aanvragen kunnen gestuurd worden naar centrum@haarlem.nl.

 

Deze tijdelijke uitbreiding geldt tot 15 oktober 2020.