Gemeente Haarlem wil leegstand van winkelpanden in de hoofdwinkelstraten tegengaan. Met de pilot wil het college een positieve bijdrage leveren aan ‘tijdelijke bestemmingen voor leegstaande panden’ in de Grote Houtstraat en Barteljorisstraat. De tijdelijke invulling levert een positieve bijdrage aan de levendigheid van het winkelgebied en helpt langdurige leegstand tegen te gaan.

Hoewel Haarlem nog steeds goed op de kaart staat, ontkomt ook Haarlem niet aan de landelijke trend van terugloop van detailhandel.

Ten behoeve van het behouden van een aantrekkelijke, levendige en leefbare binnenstad wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om de binnenstad toekomstbestendig te houden. Per deelgebied wordt onderzocht welke functies en ingrepen passend (kunnen) zijn.

Op de korte termijn wil het college met een pilot ruimte bieden aan tijdelijke bestemmingen die een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid in de Grote Houtstraat en Barteljorisstraat en die  structurele en langdurige leegstand tegen gaat.

 

Het college van BenW is 6 juli akkoord gegaan met:

  • Het mogelijk maken van tijdelijke bestemmingen voor winkels in de Grote Houtstraat en Barteljorisstraat.

Het opstellen van een plan van aanpak dat rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad en met wat Haarlem wil behouden en versterken. Het eerste gesprek hierover is op 29 juni gevoerd. Naar verwachting wordt dit plan van aanpak in september aan het college voorgelegd.