Er is extra geld beschikbaar om culturele projecten voor en door jongeren in Haarlem mogelijk te maken in 2024. Denk hierbij aan tijdelijke plekken waar jongeren samen kunnen komen om cultuur te beleven, evenementen en festivals en activiteiten gericht op cultuurbeleving voor jongeren. De doelgroep is breed, het gaat om jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Betrek de jongeren ook bij de organisatie en uitvoering van je project!

Rechtspersonen kunnen t/m 15 november 2023 een aanvraag indienen. De activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd wordt moeten plaatsvinden in Haarlem voor 31 december 2024.

Heb je een vraag over de regeling? Mail dan naar jongerencultuur@haarlem.nl

Subsidieregeling Impuls jongerencultuur Haarlem 2023-2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)