Raaks 3
Vanaf 11 maart 2019 wordt de fietsenstalling op het Boereplein verwijderd, omdat de NUTS-bedrijven beginnen met het verplaatsen van kabels en leidingen. De gemeente plaatst in de Raaks-buurt tijdelijk fietsparkeerplekken. Op woensdag 26 februari heeft een informatiebijeenkomst voor de direct betrokkenen in de buurt plaatsgevonden. De start van de bouw  van Raaks III start rond de zomer van 2019.
https://www.haarlem.nl/raaks-iii-nieuwe-woningen-en-fietsenstalling/