Heeft u een klein of groot project dat plaatsvindt in de binnenstad van Haarlem en wilt u een BIZ bijdrage aanvragen, vul dan het online aanvraagformulier in op onze website en wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen. De aanvragen worden 3 maal per jaar behandeld. De uiterste inlevertermijnen zijn: 1 maart, 1 juni & 1 oktober. De beoordeling van de aanvragen vindt binnen vier weken na het uiterste inlevertermijn plaatst. De aanvraag dient aan te sluiten op de doelstellingen van de BIZ, deze kunt u ook vinden op onze website www.bizbinnenstadhaarlem.nl.