Voor ondernemers getroffen door de coronacrisis heeft KVK een digitaal en telefonisch informatie- en adviesloket ingericht. Op www.kvk.nl/zwaar-weer staat informatie over regelingen, financiering, stappenplannen, stoppen en doorgaan. U kunt zich  oriënteren zich met video’s als Hoe onderneem je in zwaar weer? Stoppen of doorgaan?, Doorgaan met ondernemen, ook in zwaar weer en Hoe houd je de controle als je je bedrijf wilt stoppen.

Centraal in de KVK dienstverlening staat een telefonisch persoonlijk maatwerk advies door het KVK Adviesteam zwaar weer. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0800 21 17. In het gesprek is er ruimte voor uw vragen en wordt gericht geadviseerd, zoals over, bedrijfskundige aspecten en het opstellen van een stappenplan voor uw situatie. Het Adviesteam kan u ook ondersteunen door u door te verwijzen naar de best passende, gespecialiseerde partij die verder hulp kan bieden.    

Nieuw onderdeel faillissementswet: Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling.

Per 1 januari 2021 treedt er de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking, die bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan kan helpen. Met de WHOA kunnen ondernemingen  gemakkelijker komen tot een akkoord met hun schuldeisers, waardoor ze een doorstart kunnen maken of gecontroleerd kunnen stoppen. U kunt nu al starten met de WHOA, zodat het akkoord na  1 januari 2021 voorgelegd kan worden aan de rechter. Meer informatie over de WHOA kunt u vinden op de website van de KVK. De informatie wordt komende periode verder aangevuld. Tijdens het voorbereiden van de WHOA kunt u voor advies ook terecht bij het Ondernemersklankbord .

Link naar de KVK met meer informatie over WHOA:

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/op-de-rand-van-faillissement-de-whoa-biedt-uitkomst/

 

Achtergrondinformatie van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/time-out-arrangement-toa