Na de AOC bijeenkomst dinsdagavond 28 januari startte na een korte pauze de vergadering van Haarlem Centraal. Belangrijke onderwerpen waren het fiets parkeren, de evaluatie van Black Friday en de Kerstmarkt, City Traffic en de bestrijding van de leegstand. Over de Kerstmarkt en de bestrijding van de leegstand staat elders in deze nieuwsbrief informatie, over City Traffic sprak voorzitter Rene Kint duidelijke taal. City Traffic is belangrijk. Het verschaft essentiële informatie over loopstromen op bepaalde dag in bepaalde straten en tijdens bepaalde evenementen. De anonimiteit is onze ogen meer dan voldoende gewaarborgd. Doorpakken dus en de inbreng van bewonersverenigingen, hoe oprecht ook geformuleerd, terzijde schuiven.