Het centrum van Haarlem ontpopte zich het afgelopen weekeinde tot een ware bouwput. Winkels kwamen en winkels verdwenen, winkelpanden werden verkleind en winkels werden samengevoegd. Eind september volgt een actueel overzicht van de leegstand in ons centrum, een leegstand die in vergelijking met andere steden nog steeds laag is. Onderstaande tabel geeft de cijfers weer van afgelopen februari 2000 tov februari 2022. Op dit moment zweeft de leegstand zelfs op ca 4% voor de Haarlemse binnenstad.