Op 15 oktober vond de eerste bijeenkomst ’Koplopergroep Circulaire Restaurants’ plaats in DeDakkas.

Deze koplopergroep, bestaande uit 23 Haarlemse restaurants, is een initiatief van de gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland en het Programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat.

Horecazaken hebben dagelijks te maken met voedselverspilling, afval en verpakkingsmateriaal. Om tot een circulaire bedrijfsvoering te komen is samenwerking nodig. Alle deelnemende restaurants krijgen een circulaire scans aangeboden, waaruit blijkt met welke circulaire acties het restaurant aan de slag kan.  De scans worden de komende maanden afgenomen.

 

Eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst stond voedselverspilling, communicatie richting personeel, afvalscheiding en lokale inkoop centraal.

Tijdens de tweede bijeenkomst staat onder andere het scheiden van afval centraal.

Haarlems Klimaatakkoord

Haarlem bruist van de innovatiekracht en energie op het vlak van duurzaamheid. Alle projecten en initiatieven op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatbestendigheid zijn welkom om mee te doen aan het Haarlems Klimaatakkoord.  Afspraken die volgen uit samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners leggen we vast in het Haarlems Klimaatakkoord. De koplopergroep is onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord.